Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

0

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządowca.
Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami
do samorządu terytorialnego.
Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz Gminy i Miasta Błaszki, Przewodniczącej Rady, radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim pracownikom samorządowym składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym
oraz satysfakcji  z pracy zawodowej.
Dziękując Wam za dotychczasową wspólną, codzienną pracę, dobre pomysły i decyzje, liczę na Państwa dalsze zaangażowanie, byście w duchu odpowiedzialności, ale i z odwagą działali dla dobra naszych naszej małej Ojczyzny. Życzę dużo wytrwałości oraz samych sukcesów,aby Państwa wysiłki były zawsze zauważane i doceniane
przez mieszkańców naszej gminy.

Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Karol Rajewski