Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

0

Gmina i Miasto Błaszki informuje, iż prowadzony jest nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego /data ogłoszenia 17 lipca 2015 roku/.

Ogłoszenie NR 1/2015 roku Starosty Sieradzkiego z dnia 14 lipca 2015 roku oraz Karta zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.