Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Miasta i Problemów Społecznych oraz Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

0

Informuję, iż w dniu 31 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach II piętro sala USC. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Miasta i Problemów Społecznych oraz Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie spornej drogi w miejscowości Borysławice.
4. Zapoznanie się z kosztami oraz programem imprezy „Błaszkowskie Noce”.
5. Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencje 2016 -2019.
6. Omówienie materiałów planowanych na najbliższą Sesję Rady.
7. Wolne wnioski, zapytania.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta w Błaszkach
Agnieszka Bieńkowska