Zaproszenie

0

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
I RÓWNEGO TRAKTOWANIA
oraz
WOJEWODA ŁÓDZKI

Zapraszają

organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego na spotkanie informacyjne poświęcone
zasadom finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Program spotkania:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Otwarcie spotkania, Pan Mirosław Suski, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
10.10 – 11.10 Przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
11.10 – 12.00 Dyskusja
12.00 Zakończenie spotkania

13 marca 2018 r. o godz. 10.00                   Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi
(Rejestracja od godziny 9.30)                               Łódź, ul. Piotrkowska 104
Czas trwania:ok. 2 godz.                                        Parking od strony Pl. Komuny Paryskiej

Prosimy o potwierdzenie udziału do 11 marca 2018 r. Osoba do kontaktu:
Pani Magdalena Żółtaszek-Mikina magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl; tel.42 664 10 94,
Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi