ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI

0

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców naszej gminy przypominamy, że spalanie śmieci w paleniskach domowych jest surowo zabronione. W piecach domowych należy spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy.
Palenie śmieci powoduje emisję do powietrza szkodliwych gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka m.in. dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór (związki rakotwórcze), a także tlenek węgla, tlenek azotu, które uszkadzają płuca, wywołują alergie oraz choroby serca oraz nowotwory a także stanowią duże zagrożenie dla kobiet w ciąży, powodując uszkodzenia płodu. Dlatego pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie i swoim bliskim. Ponadto palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może doprowadzić do pożaru budynku.
Dlatego pamiętajmy, że w piecach nie wolno spalać: plastikowych butelek i wszelkich innych tworzyw sztucznych, opon, folii, starych mebli, odzieży oraz pozostałych śmieci, które powstają w naszych domach i gospodarstwach.
Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. za spalanie śmieci grożą surowe kary w postaci mandatu wynoszącego 500 zł lub grzywny w wysokości 5 000 zł . Podejrzane o takie szkodliwe działania miejsca mogą, zgodnie z prawem, kontrolować inspektorzy ochrony środowiska wraz z Policją. W sytuacji podejrzenia faktu spalania odpadów w palenisku domowym należy zawiadomić Policję. Ponadto informujemy, iż nieruchomości co do których zaistnieje podejrzenie spalania odpadów będą również poddawane kontroli pod względem prawidłowego segregowania odpadów komunalnych. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku segregacji odpadów, stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych z takiej nieruchomości zostanie odgórnie zmieniona na wyższą i wynosić będzie 12 zł za osobę na miesiąc.