Zacny jubileusz uhonorowany

0

Siedem par małżeńskich z naszej gminy uhonorowanych zostało Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie państwowe otrzymało 7 par małżeńskich z naszej gminy, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat.
Złote gody obchodzili państwo: Barbara i Wiesław Gałeccy, Barbara i Stanisław Makarońscy, Stefania i Czesław Solarek, Janina i Ryszard Zdyb, Barbara i Zygmunt Nowaccy, Janina i Zenon Staniewscy oraz Teodora i Antoni Stasiak.
Odznaczenia wręczył Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, który pogratulował uhonorowanym zacnego jubileuszu. W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca Rady Miejskiej w Błaszkach Agnieszka Bieńkowska, która wręczyła pamiątkowe dyplomy. Życzenia i gratulacje złożyła również Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Posiewała oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Emilia Pertkiewicz – Pomorska.