XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z póź. zm.), zwołuję na dzień 22 września 2017 r. (piątek) o godz.16:00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) nadzwyczajną XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach, stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na rok 2017.
  4. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Błaszkach

/-/ Agnieszka Bieńkowska