Wyrównana walka o stanowisko sołtysa w Żelisławiu

0

W dniu dzisiejszym odbyły się przedterminowe wybory sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Żelisław w związku z nagłą śmiercią sołtysa Pana Zdzisława Antczaka, który pełnił tę funkcję przez 34 lata. Zebranie otworzył Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, który poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego sołtysa. W wyborach sołtysa wystartowało trzech kandydatów. 22 mieszkańców zdecydowało o tym, że sołtysem została Pani Grażyna Stradomska, ale aż 17 opowiedziało się za Tomaszem Rosiakiem- młodym członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” i kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek. Trzeci kandydat Pan Robert Borowiak zdobył tylko 8 głosów. Wybrano również 5 osobową radę sołecką.
Burmistrz poinformował mieszkańców o  kwocie ponad 216 tys. zł jaka została przekazana na rozwój miejscowości Żelisław podczas pierwszych dwóch lat jego kadencji. I tak w 2015 roku burmistrz zakupił działkę przy świetlicy wiejskiej na poszerzenie działalności Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi „Przyszłość Dla Żelisławia” za kwotę 50 tys. zł. Na konto stowarzyszenia burmistrz przekazał również połowę swojego wynagrodzenia tj. 3 604,98 zł. Stowarzyszenie dostało również od burmistrza 5 435 zł dofinansowania na reprezentowanie gminy podczas Błaszkowskich Nocy i Dni Ziemniaka w Kościerzynie.
Na remont świetlicy wiejskiej w Żelisławiu  oraz jej wyposażenie, w tym zakup pieca, krzeseł i stołów oraz organizację spotkań wigilijnych burmistrz przeznaczył kwotę 52 258,70 zł . W Żelisławiu działa również świetlica środowiskowa na której prowadzenie burmistrz przeznaczył już 29 969,42 zł.
W sołectwie przebudowano długo oczekiwany zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną za kwotę 49 785,97 zł. W związku z planami turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenu wokół „Stawu Trojana” opracowana została za kwotę 1 476 zł koncepcja przedsięwzięcia oraz mapa do celów projektowych za kwotę 2 000 zł .Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i kosztorysowej inwestycji za kwotę 21771 zł.
W najbliższym czasie burmistrz złoży wniosek o dofinansowanie tejże inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski”. W 2017 roku planowane jest wykonanie podbudowy z kruszywa i jednej warstwy asfaltu w miejscowości Żelisław (Piaski) oraz przeznaczenie kwoty 25 466,50 zł na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
Jednym słowem można powiedzieć, że Żelisław przez te dwa lata dobrze wykorzystywał środki finansowe przekazywane przez burmistrza… a jak widać przyszłoś tej miejscowości maluje się w jeszcze lepszych barwach.