Wyniki konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gruszczycach

0

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem NR 362/2017 Burmistrza Błaszek z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do  przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gruszczycach w drodze tajnego głosowania wyłoniła kandydaturę Pani Magdaleny Kwiatkowskiej na stanowisko dyrektora, zgodnie z procedurą określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r, Nr 60, poz.373 ze zm.).
Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.