Wyniki konkursów na dyrektorów szkół

0

W dniu dzisiejszym odbyły się dwa kunkursy na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej i na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach. W przypadku pierwszego konkursu Komisja podjęła uchwałę w sprawie odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego oferty pana Marka Musielskiego, natomiast drugi konkurs roztrzygnął się wyłonieniem pani Małgorzaty Bodzioch na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej, choć decyzja nie była jednomyślna.