Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek suszy

0

Burmistrz Błaszek informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy do 16 listopada 2018 r.
Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Dodatkowo informuję, że w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (pokój 20, I piętro) nadal można odbierać protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą.