Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach informuje, że jest realizatorem świadczenia wychowawczego, wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” można pobierać od dnia 15 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Błaszki (przed Biurem Obsługi Klienta na parterze).
Równocześnie informujemy, że wnioski w wersji papierowej dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w poniedziałki w godz. 7.30-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach w Biurze Obsługi Klienta, za pomocą Poczty Polskiej oraz drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: platformy usługowej PUE ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniającą wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniem z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, portalu empatia (empatia.mrpips.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny), Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP – (epuap.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny).
Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 roku będzie również czynny Referat Świadczeń i Integracji Społecznej.

Wzór wniosku jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jest również dostępny w wersji elektronicznej. Kliknij niżej aby wybrać wersje .pdf lub edytowalną .docx.

 

pdf  Wzór wniosku

Wniosek wraz z załącznikami na nowy okres zasiłkowy – Program „Rodzina 500+”.

Wniosek
ZSW-01
ZSW-03
ZSW-04