Warsztaty edukacyjno-muzyczne w Wojkowie

0

W dniach od 20 do 22 kwietnia 2018 w Wojkowie odbyły się warsztaty edukacyjno-muzyczne „W JEGO SERCU” pod honorowym patronatem Burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego. W trakcie warsztatów dzieci i młodzież zdobywały nowe umiejętności muzyczno-wokalne, także wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym, dotyczącym uzależnień i związanymi z tym zjawiskiem zagrożeniami. Dzieci i młodzież w  liczbie 90 osób brały udział w zajęciach prowadzonych przez Panią Julię Stolpe na terenie strażnicy OSP Włocin, natomiast sekcja muzyczna pod kierownictwem ks. Andrzeja Kmieciaka, przygotowywała materiał muzyczny w Domu św. Brata Alberta w Wojkowie.
Podczas trwania projektu wszyscy mieli zapewnione pełne wyżywienie, opiekę i nocleg. W sobotę wieczorem wszyscy razem uczestniczyli w Mszy świętej, po której odbyła się wspólna próba wszystkich uczestników.  W niedzielę rozpoczęto zajęcia od wspólnego śniadania, a następnie Mszy świętej w Kościele, po której dzieci dalej ćwiczyły repertuar w strażnicy OSP Włocin. Po obiedzie rozpoczęły się wspólne próby przed Koncertem finałowym.
W niedzielę o godzinie 18.00 odbył się Koncert Uwielbienia, w którym uczestniczyli wszyscy uczestnicy Warsztatów, Rodzice dzieci i Goście. Koncert był pięknym wydarzeniem i okazją do zaprezentowania przygotowanego materiału. Warsztaty odbyły się i zakończyły się sukcesem dzięki ogromnej pomocy Gminy Błaszki, Centrum Kultury w Błaszkach, indywidualnym darczyńcom i ogromnemu zaangażowaniu Rodziców dzieci.
Dzięki uprzejmości Burmistrza Błaszek, który udostępnił bezpłatny transport dzieci i młodzież biorące udział w warsztatach miały zapewniony bezpieczny dojazd do miejsca w którym były organizowane próby i posiłki.

FOTORELACJA