Uroczystość św. Józefa w Wojkowie

0

Dzisiaj w parafii pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Wojkowie  z okazji uroczystości św. Józefa została poświęcona przez księdza biskupa Teofila Wilskiego kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu pod wezwaniem św. Józefa Kaliskiego. W uroczystościach wzięli udział księża z całego Dekanatu Błaszkowskiego na czele z Dziekanem księdzem kanonikiem Jerzym Mikołajewskim, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z parafii Wojków oraz licznie zgromadzeni parafianie. Na uroczystościach obecny był także Burmistrz Błaszek Karol Rajewski, który w podziękowaniu za cztery lata pracy na stanowisku burmistrza ufundował za swoje miesięczne wynagrodzenie wierną kopię kaliskiego obrazu św. Józefa nazywanego również obrazem Świętej Rodziny, który jest już w poświęconej dzisiaj przez księdza biskupa kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Ten niecodzienny dar serca będzie służył kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej Małej Ojczyzny w osobistych rozmowach z Panem Bogiem za pośrednictwem św. Józefa, który zna cenę trudu i krople potu ciężkiej pracy jaką podejmował, by zapewnić godne warunki życia św. Rodzinie. Na koniec dzisiejszych uroczystości zawierzono św. Józefowi wspólnie z mieszkańcami naszej gminy i księdzem biskupem parafię pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Wojkowie.
Po głównych uroczystościach Burmistrz udał się na spotkanie z księdzem biskupem i księżmi z Dekanatu Błaszkowskiego, żeby m.in. przedstawić wniosek radnych o przeprowadzenie konsultacji w sprawie ustanowienia św. Józefa Patronem Gminy Błaszki. Ustalono, że sprawa ta będzie przedmiotem najbliższego spotkania dekanalnego.