Turniej Wiedzy Pożarniczej w Błaszkach

0

W piątek 23 lutego 2018 roku w Błaszkach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem eliminacji miejsko- gminnych był Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Błaszkach.
W eliminacjach, które odbyły się w Sali widowiskowej Centrum Kultury w Błaszkach  wzięło udział 17 uczniów ze szkół z terenu gminy Błaszki w trzech kategoriach: I kat. – szkoła podstawowa klasy I-VI, II kat. – szkoła  podstawowa klasa VII, gimnazjum klasy II-III oraz III kat. – szkoły ponadgimnazjalne.
Turniej przeprowadzony był w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Uczniowie musieli wykazać się jak najlepszą wiedzą z zakresu znajomości  przepisów  przeciwpożarowych, zasad  postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem  gaśniczym,  wiedzy na  temat  techniki  pożarniczej,  organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Laureaci 2 pierwszych miejsc każdej kategorii będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zwycięzcami eliminacji gminnych turnieju zostali:

W I kategorii:

  • NIKOLA KŁYS – SP GRUSZCZYCE- 30pkt.
  • ZOFIA JAKUBCZAK – SP GRUSZCZYCE- 29pkt.
  • KSAWERY MARCINIAK- SP GRUSZCZYCE- 18pkt.

W II kategorii:

  • WERONIKA ŁUCZAK – PG BŁASZKI- 32pkt.
  • MARCELI MENDAK – SP BŁASZKI- 31pkt.
  • MICHALINA FIGAS- PG BŁASZKI- 16pkt.

W III kategorii:

  • JULIA STĘPIŃSKA- ZSP BŁASZKI- 43pkt.
  • ROKSANA KOLIŃSKA – II LO SIERADZ – 40pkt.
  • GABRIELA OWCZAREK – ZSP BŁASZKI- 25pkt.