Temat siłowni powraca

0

Znów powróciły pytania dotyczące wyjaśnienia przyczyn braku udostępnienia Siłowni miejskiej w Błaszkach przy ulicy Sportowej W związku z tym informujemy, iż zgodnie z umową pomiędzy gminą Błaszki, a klubem sportowym LKS PIAST Błaszki, siłownia wewnętrzna oddana została w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu PIAST w Błaszkach jeszcze w 2016 roku. Kalendarz wejść na siłownię oraz odpłatność został opracowany przez klub w odrębnym dokumencie na podstawie Regulaminu siłowni wewnętrznej w Błaszkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/87/15 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 26 listopada 2015 roku.
Gmina Błaszki przez dwa lata nie tylko doposażała siłownię (40 000,00 zł kosztował sprzęt siłowy, a 15 000,00 zł dodatkowo sprzęt dla kobiet) w nowe urządzenia ale również pokrywała koszty zużycia energii elektrycznej tj. oświetlenia i ogrzewania (za rok 2017 to 18 000,00 zł) oraz przez dwa lata dofinansowywała działalność siłowni przekazując środki dla klubu na realizację z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W ten sposób na funkcjonowanie siłowni wewnętrznej przekazano dla klubu w roku 2016 – 24 000,00 zł, a w roku 2017 – 30 000,00 zł. Założeniem tak dużego wsparcia finansowego, było rozpropagowanie zdrowego trybu życia i zagospodarowanie czasu młodzieży uczącej się z terenu gminy przy jednoczesnym zbilansowaniu komercyjnym poprzez zarobkowanie na osobach dorosłych. Niestety ze sprawozdania finansowego przedstawionego przez LKS Piast wynikało, że z odpłatnego korzystania z siłowni uzyskano znikome przychody. Za cały rok 2017, w którym gmina przekazała tylko na działalność organizacyjną siłowni 30 000,00 przychód z wejść płatnych wyniósł tylko 1 200,00 zł. Dodatkowo w roku bieżącym LKS PIAST nie złożył oferty na organizację zajęć sportowych dla młodzieży na siłowni klubu, a jak nam przekazano, z własnych środków nie jest w stanie pokrywać kosztów zatrudnienia pracowników dozorujących siłownię, dlatego siłownia od dnia 1 maja 2018 roku została zamknięta przez LKS Piast Błaszki.
Ze względu na liczne monity, Burmistrz Błaszek Karol Rajewski zdecydował o rozwiązaniu umowy użyczenia z LKS Piast Błaszki za porozumieniem stron z dniem 30 czerwca 2018 roku i rozpoczął procedurę utworzenia Centrum Rekreacji w Błaszkach w tym przekazania do Centrum Kultury w Błaszkach siłowni.
W tym celu podpisano stosowne porozumienie z dyrektorem Centrum Kultury i przekazane zostały środki budżetowe na ten cel. Jednakże w trakcie poszukiwania osoby do prowadzenia zajęć na siłowni, odwołano Dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach i siłownia na dzień dzisiejszy nie może być udostępniana na wcześniejszych zasadach. Niejako ratując sytuację Burmistrz Błaszek odpowiadając na liczne prośby młodzieży postanowił, że nieodpłatnie udostępni siłownię młodzieży do czasu wyłonienia nowego dyrektora Centrum Kultury w dniach od wtorku do soboty w godz. 17:00 – 19:00.
Opiekunem siłowni do tego czasu będzie animator sportu Andrzej Gościmski, z którym należy uzgadniać kwestie udostępnienia siłowni wewnętrznej.