Szesnaście firm zainteresowanych dostawą kruszywa

0

W dniu 10 lutego 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert, które złożono w ramach postępowania przetargowego na dostawę kruszywa potrzebnego do utwardzenia i remontów ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Błaszki przewidzianych na 2017 rok.
Swoje oferty złożyło aż szesnaście firm z całej Polski. Dużo gorzej bo stawki nawet te minimalne zaproponowane przez oferentów wzrosły w odniesieniu do cen ubiegłorocznych o około 10%, co spowoduje, że za podobną kwotę jak w roku 2016 będzie można wykonać mniej utwardzeń. Rozpiętość cenowa waha się od 315 tysięcy aż do 507 tysięcy złotych z czego czterech dostawców zaproponowało cenę w zakładanym przez naszą gminę do wydania przedziale cenowym. Obecnie trwa proces weryfikacji ofert.
W najbliższym czasie przewidziane są inne przetargi na usługi związane z remontami i inwestycjami na drogach gminnych oraz ten najważniejszy w tym roku związany z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Rozstrzygniecie tego ostatniego przetargu to wielka niewiadoma. Podczas rozstrzygnięcia podobnego przetargu w roku 2015 wpłynęła tylko jedna oferta na granicy możliwości finansowej i co koniecznie trzeba dodać po podwyżkach opłat za odpady dla mieszkańców naszej gminy. Od tamtego czasu minęły dwa lata, a ceny odbioru odpadów przez firmy je zagospodarowujące znacząco wzrosły w całej Polsce.
W obawie przez podwyżkami cen odpadów w naszej gminie, burmistrz jeszcze w 2016 roku poprosił radnych o intencyjną zgodę na rozpoczęciem rozmów na temat przystąpienia gminy do Związku Komunalnego „Czyste Miasto Czysta Gmina”. Nie było i nadal nie ma pewności, że taki ruch by nas uchronił przed podwyżkami, ale we wspomnianym Związku jest ponad dwadzieścia gmin, które razem dbają o zagospodarowanie odpadów, a nasza gmina w radzeniu sobie z tym problemem jest sama. Radni na ten krok burmistrzowi nie pozwolili co spowodowało, że na wyniki przetargu, który będzie uruchomiony niebawem wszyscy mieszkańcy gminy powinni czekać z niepokojem.