Szczepiąc zwierzęta chronisz własne zdrowie

0

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Zawiadamia się, że na terenie gminy Błaszki od czerwca 2016 roku odbędzie się szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie.

Wścieklizna, zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy zaliczana jest do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Zapobieganie przed jej wystąpieniem polega na szczepieniu zwierząt domowych – psów i kotów. Zgodnie z w/w ustawą każdy właściciel zwierzęcia ma obowiązek zaszczepić psa lub kota.