Świąteczne Spotkanie z Burmistrzem

0

21 grudnia w sali bankietowej ARKA w Smaszkowie odbyło się „Świąteczne Spotkanie z Burmistrzem”. Na spotkanie burmistrz zaprosił ponad 200 osób. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Błaszkach na czele z przewodniczącą Panią Agnieszką Bieńkowską, sołtysi, artyści, prezesi stowarzyszeń, klubów sportowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, przedsiębiorcy i harcerze. Byli też pracownicy Urzędu, ZGKiM i MOPS, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, członkowie Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza, młodzi sportowcy. Burmistrz zaprosił także podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie zabrakło również księdza Ryszarda Krakowskiego proboszcza parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Wojkowie oraz przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z Panem Janem Kołodziejczykiem oraz przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na czele z Panią Dorotą Łabędzką.
Przybyłych gości powitał Sekretarz Jacek Walczak. Krótkie przemówienie wygłosił także Burmistrz Błaszek Karol Rajewski. Spotkanie było dla burmistrza okazją do podziękowania wszystkim za owocną współpracę na rzecz gminy Błaszki i złożenia życzeń. Przemysław Serweta komendant Hufca ZHP Sieradz oraz przedstawicielka harcerzy z 44 Błaszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Parasol” przekazali tradycyjnie burmistrzowi Betlejemskie Światełko Pokoju. Na świąteczne spotkanie z burmistrzem przybył również Poseł na Sejm RP Łukasz Rzepecki, który również wygłosił krótkie przemówienie zwieńczone życzeniami bożonarodzeniowymi.  Po części oficjalnej rozpoczęło się dwugodzinne biesiadowanie wigilijne przy dźwiękach najpiękniejszych polskich kolęd.

Fotorelacja z dzisiejszego wydarzenia na oficjalnym fanpage’u Urzędu Miejskiego w Błaszkach