Świąteczne Spotkanie z Burmistrzem

0

23 grudnia w sali bankietowej ARKA w Smaszkowie odbyło się „Świąteczne Spotkanie z Burmistrzem”. Na spotkanie burmistrz zaprosił ponad 200 osób. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele: Rady Gminy i Miasta Błaszki, Rady Powiatu Sieradzkiego, jednostek pomocniczych, artystów, stowarzyszeń i Ochotniczych Straży Pożarnych, policji, rady LGD „Długosz Królewski” przedsiębiorców i harcerzy. Byli też pracownicy Urzędu, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, członkowie Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza, młodzi sportowcy. Burmistrz zaprosi także 50 podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przybyłych gości powitał Sekretarz Gminy Jacek Walczak. Krótkie przemówienie wygłosił także Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski. Spotkanie było dla burmistrza okazją do podziękowania wszystkim za owocną współpracę na rzecz gminy Błaszki i złożenia życzeń. Harcerze z 44 Błaszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Parasol” przekazali Burmistrzowi Betlejemskie Światełko Pokoju, a ksiądz wikariusz Mariusz Przybylski przeczytał fragment Pisma Świętego i złożył wszystkim życzenia. Zaproszeni goście podzielili się opłatkiem. Na świąteczne spotkanie z burmistrzem przybył również Poseł na Sejm RP Łukasz Rzepecki, który również wygłosił krótkie przemówienie zwieńczone życzenia mi bożonarodzeniowymi.  Po części oficjalnej rozpoczęło się dwugodzinne biesiadowanie wigilijne przy dźwiękach najpiękniejszych polskich kolęd.

WIĘCEJ