Świąteczne spotkania ze strażakami

0

Święta tuż tuż. Pomimo problemów zdrowotnych, Burmistrz Błaszek Karol Rajewski znalazł czas na udział w spotkaniach opłatkowych organizowanych przez strażaków. Jak sam tłumaczył, rycerze Floriana narażają swoje życie i zdrowie, więc on też w symboliczny sposób naraża swoje, żeby osobiście podziękować druhom i druhnom za poświęcenie i ofiarną pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. W piątek burmistrz, spotkał się ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach, w której jest również druhem. W spotkaniu opłatkowym wziął także udział Komendant Miejsko- Gminny OSP RP Andrzej Grzelak.
Sobota była dla burmistrza bardziej pracowita. Burmistrz na zaproszenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Błaszkach, przybył na spotkanie wigilijne z przedstawicielami wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy. Nie zabrakło również gości z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego Związku OSP RP. Obecny był także Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sieradzu kpt. mgr inż. Tomasz Łodo oraz radni miejscy Aleksy Pietrzak i Grzegorz Bijacik. Strażacy odebrali wiele podziękowań za swoje poświęcenie i ofiarną pracę oraz przyjęli moc życzeń świątecznych i noworocznych od burmistrza, organizatorów i zaproszonych gości.
Burmistrz nie zapomniał także o kolegach i koleżankach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszczycach, w której z kolei jest członkiem honorowym. W blasku ubranych choinek i przy dźwiękach kolęd połamał się z nimi opłatkiem, złożył im życzenia i zasiadł przy wigilijnym stole. W spotkaniu opłatkowym uczestniczył także radny Piotr Jakóbczak.