Stypendia sportowe pod lupą prokuratora

0

Prokurator Okręgowy Sieradzu złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę NR XL/256/10 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 28 października 2010 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę i Miasto Błaszki za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym wraz ze stanowiącym jej integralną część załącznikiem.
Prokurator zarzuca uchwale istotne naruszenie wielu przepisów w tym ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wnosi do sądu o stwierdzenie jej nieważności w całości.
Teraz skarga wraz z odpowiedzią Rady na postawione zarzuty zostanie przekazana do WSA za pośrednictwem Rady Miejskiej w Błaszkach.