Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku

0

Mijający rok był kolejnym okresem funkcjonowania w naszej gminie funduszu sołeckiego. Na jego realizację przeznaczono w budżecie gminy niebagatelną kwotę – prawie 667 tys. zł. W sołectwie Adamki za kwotę 9.740,61zł zakupiliśmy kruszywo na remont dróg, dwie tablice ogłoszeniowe i zorganizowaliśmy festyn sołecki. W sołectwie Borysławice za 22.818,43 zł wybudowaliśmy chodnik na osiedlu i zakupiliśmy kruszywo do remontu dróg. W sołectwie Brończyn 1.663,30 zł przeznaczyliśmy na budowę linii oświetlenia ulicznego. Zadanie to nie zostało zakończone, gdyż w wyniku zapytania ofertowego wpłynęły oferty przekraczające zabezpieczone środki na ten cel. W sołectwie Brudzew za kwotę 9.504,19 zł zakupiliśmy  kruszywo na remont dróg i wymieniliśmy oświetlenie uliczne na energooszczędne. W sołectwie Bukowina wydaliśmy 11.935,47 zł na odnowę rowów, montaż tabliczek z numerami posesji, dokończenie ogrodzenia boiska szkolnego, montaż bramek i ławek. W sołectwie Cienia za kwotę 10.995,80 zł doposażyliśmy świetlicę wiejską, zakupiliśmy kosiarkę oraz ławki zewnętrzne i opryskiwacz oraz wymieniliśmy i uzupełniliśmy oświetlenie uliczne. Zorganizowany został również festyn sołecki. W sołectwie Chabierów za kwotę 10. 813,00 zł zamontowaliśmy piłkochwyt na boisku wiejskim i zakupiliśmy kruszywo na remont dróg na terenie sołectwa. W Chociszewie za kwotę 4.996,00 zł naprawiliśmy drogi. Sołec­two Chrzanowice otrzymało 11.319,20 zł za które odnowiliśmy przydrożne rowy wraz ze zjazdami do gospodarstw. Z kolei 13.315,61 zł dla sołec­twa Domaniew przeznaczyliśmy remont drogi gminnej w Domaniewie i Kociołkach. Tłuczeń na drogi  zakupiliśmy dla sołectwa Gorzałów za 6.538,50 zł i Garbowa za 8.043,89 zł. W sołectwie Gzików za 12.282,51 zł wyremontowano drogę gminną. W so­łectwie Gruszczyce kwotę 18.535,00 zł przeznaczyliśmy na  na remont świetlicy przy strażnicy OSP. Dla sołectwa Grzymaczew przeznaczyliśmy 10.207,84 zł, za które wyremontowaliśmy drogi na terenie sołectwa i uzupełniliśmy oświetlenie uliczne. Dla Jasionnej za 11.480,90 zł zakupiliśmy kruszywo na naprawę dróg. W sołectwie Kamienna-Kolonia przezna­czyliśmy kwotę 6.900,01 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i drzwi antywłamaniowych. Także za 16.170,00 zł z sołectwa Kamienna-Wieś zamontowaliśmy klimatyzację w świetlicy wiejskiej. W sołectwie Kwasków za 10.150,93 zł zamontowaliśmy rynny na budynku świetlicy i zakupiliśmy kruszywo do remontu dróg. W Kalinowej za 21.663,71 zł wybudowaliśmy oświetlenie uliczne. W sołectwie Kije zakupiliśmy tłuczeń na drogi za kwotę 10.761,28 zł. W sołectwie Kobylniki przeznaczyliśmy 9.183,71 zł na powierzchniowe utwardzenie drogi masą asfaltową i grysem. W so­łectwie Kokoszki 12.761,42 zł przeznaczyliśmy na remont drogi gminnej i zakup lamp ulicznych. Dla sołectwa Korzenica za kwotę 8.685,38 zł zakupiliśmy kruszywo do remontu drogi gminnej oraz oczyściliśmy i pogłębiliśmy rów z przepustami. W sołectwie Kołdów za kwotę 9.865,21 zł wyremontowaliśmy drogę gminną. W sołectwie Łubna-Jakusy za kwotę 12.126,78 zł dokończyliśmy  dokumentację budowlano-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej oraz zakupiliśmy kruszywo na remont drogi. Także kwotę 9.812,64 zł w sołectwie Łubna-Jarosłaj przeznaczyliśmy na zakup kruszywa na remont drogi gminnej.  W sołectwie Lubanów 11.860,01 zł przeznaczyliśmy na zakup zegara zewnętrznego na budynek Centrum Kultury oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Dla sołectwa Morawki za kwotę 10.815,67 zł uzupełniliśmy lampy oświetlenia ulicznego. Dla sołectwa Mroczki Małe przeznaczy­liśmy kwotę 10.986,65 zł na remont świetlicy wiejskiej. Z kolei za 13.086,79 zł dokończyliśmy remont dróg gminnych w sołectwie Niedoń. W sołectwie Nacesławice za 10.167,83 zł doposażyliśmy plac zabaw. Na remont i modernizację budynku OSP Orzeżyn przeznaczyliśmy kwotę 13.043,13 zł. W sołectwie Równa kwotę 14.592,53 zł, za przeznaczyliśmy na kontynuację remontu świetlicy przy OSP, oraz organizację festynu rodzinnego. So­łectwo Romanów otrzymało 11.127,51 zł na budowę nowej linii oświetlenia ulicznego. W tym roku decyzją mieszkańców sołectwa Sarny kwotę 9.750,00 zł mogliśmy przekazać na dokończenie remontu wraz z wymianą stolarki okienno-drzwiowej w budynku gminnym strażnicy OSP Gruszczyce. W Sędzimirowicach za 13.124,25 zakupiliśmy kruszywo na utwardzenie drogi gminnej w sołectwie oraz zakupiliśmy pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej w Sędzimirowicach. Dla Skal­mierza przeznaczyliśmy 14.819,40 zł na ocieplenie świetlicy i garaży przy OSP oraz organizację dożynek wiejskich z piknikiem. Za 13.167,35 zł w sołectwie Smaszków zakupiliśmy kruszywo do naprawy drogi. Dla Sołectwa Sudoły przeznaczyliśmy 8.176,35  zł na zakup kruszywa do remontu dróg w sołectwie. Kwotę 9.521,76 zł przekazaliśmy dla so­łectwa Stok Nowy na zakup kruszywa do naprawy drogi. W sołectwie Stok Polski przeznaczyliśmy 12.290,70 zł na remont świetlicy w strażnicy OSP. W sołectwie Suliszewi­ce zakupiliśmy kruszywo do remontu dróg, namiot i zorganizowaliśmy piknik patriotyczny za 13.690,74 zł. W sołectwie Tuwalczew kwotę 7 849,14 zł przekazaliśmy na odnowę rowów. W Wojkowie za 10.086,00 zł zakupiliśmy ogrodzenie dla planowanego tam ośrodka rekreacyjnego. W sołectwie Woleń prze­znaczyliśmy 8.227,89 zł na remont drogi gminnej. W sołectwie Włocin-Kolonia 800 zł przeznaczono na wymierzenie działki gminnej. Pozostałą kwotę 14.496,80 zł mieszkańcy zdecydowali przekazać na budowę altany przy strażnicy OSP w 2018 roku. W sołectwie Włocin-Wieś prze­znaczyliśmy 11.628,25 zł na zakup namiotów oraz składanych stołów, dwóch kuchni gazowych z piekarnikiem elektrycznym oraz grilla ze stali nierdzewnej. W sołec­twie Wrząca 21.280,15 zł przeznaczyliśmy na remont dróg gminnych. W sołectwie Zawady za 10.939,02 zł doposażyliśmy świetlicę OSP. Dla sołectw Żelisław Wieś i Żelisław Kolonia prze­kazaliśmy łącznie 25.466,50 zł na utwardzenie placu przy strażnicy OSP.
W roku 2017 wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego nie złożyło sołectwo Wójcice i Golków, a wniosek sołectwa Maciszewice został odrzucony formalnie.