Sportowcy u burmistrza

0

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski i sekretarz Jacek Walczak spotkali się dzisiaj ze sportowcami i trenerami, którzy w roku ubiegłym mieli szczególne osiągnięcia sportowe i godnie reprezentowali Gminę Błaszki w Polsce i na świecie.  Burmistrz podziękował trenerom za owocną pracę z młodzieżą, a młodym sportowcom za wszystkie sukcesy sportowe.
Dzisiejsze spotkanie było także okazją do wręczenia listów gratulacyjnych, stypendiów sportowych i nagród w postaci bonów. Wśród wyróżnionych przez burmistrz sportowców znaleźli się: Przemysław Maruszewski, który otrzymał stypendium sportowe w wysokości 2.000,00 zł i nagrodę bon o wartości 1000,00 zł, Gabriela Bartczak, która otrzymała stypendium sportowe w wysokości 2 000,00 zł oraz nagrodę bon o wartości 1000,00 zł, Agnieszka Bednarek , która otrzymała stypendium sportowe w wysokości 2.000,00 zł oraz nagrodę bon o wartości 1000,00 zł, Robert Niedźwiedzki, który otrzymał nagrodę  bon o wartości 1000,00 zł, Wojciech Cwynar i Weronika Bartczak, którzy otrzymali stypendia sportowe w wysokości 1 400,00 zł.
Burmistrz wręczył także specjalne podziękowania dla trenerów Pana Roberta Wajgelta – Prezesa Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai i Pana Mariusza Ziętka – Prezesa Klubu Sportowego „Ziętek” Team za wybitne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe i wychowawcze oraz za zasługi na rzecz upowszechniania sportu walki i promowania rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Błaszki