Ruszyła III edycja Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego

0

Przypominamy, iż trwają konsultacje w sprawie zasad i trybu realizacji Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, który ma na celu uzupełnienie zadań realizowanych w gminie w ramach funduszu sołeckiego i aktywizację mieszkańców miasta Błaszki.
Przewidywana kwota środków przeznaczona na Błaszkowski Budżet Obywatelski 2019 wyniesie 50.000 zł. Koszt szacunkowy pojedynczego projektu finansowanego ze środków Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 20.000 zł. Projekt do Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Błaszki, który w dniu złożenia projektu ukończył 13 lat i uzyskał poparcie dla swojego wniosku od minimum 10 mieszkańców miasta Błaszki, którzy w dniu składania podpisu ukończyli 13 lat. W ramach Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można zgłaszać tylko takie projekty, które będą dostępne dla ogółu mieszkańców. Termin składania propozycji projektów do realizacji upływa 1 października 2018 roku. Szczegóły na stronie old.blaszki.pl w zakładce Błaszkowski Budżetu Obywatelski.

Do pobrania: