Robocza wizyta Burmistrza w Odolanowie

0

20 lipca 2015 roku Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki udał się z roboczą wizytą do Odolanowa.
Gmina i Miasto Odolanów to obszar nieustannie rozwijający się. Charakteryzuje się przedsiębiorczością mieszkańców, skupia swoją uwagę na proekologicznych rozwiązaniach, w tym użytkowaniu zasobów naturalnych i źródeł odnawialnych. To właśnie tutaj wydobywa się gaz, na skalę światową odzyskuje i skrapla wysokiej jakości ciekły hel, pierwiastek chemiczny, z grupy gazów szlachetnych, wykorzystywany m.in. w medycynie i przemyśle.
Gmina i Miasto Odolanów to kopalnie gazu zlokalizowane w Garkach, Tarchałach Wielkich, Bogdaju-Uciechowie. To stabilny rynek pracy, to atrakcyjne pod względem turystycznym i krajoznawczym miejsce. Na tym terenie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw o międzynarodowej renomie. Głównym motorem rozwijającym okolicę jest: oddział Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Krio-Serwis, Gaz System, przedsiębiorstwa: Woseba, Dozamech, M- Rol, DeFacto, Dombud, Deftrans, Skoplast.
W Odolanowie nasz Burmistrz spotkał się z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów  Marianem Janickim. Panowie rozmawiali m.in. o Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie, które jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działająca na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. Poruszyli także kwestie racjonalnego zagospodarowania przestrzeniu publicznej w mieście i organizacji imprez kulturalnych promujących gminę. Pan Burmistrz Janicki oprowadził naszego włodarza po najciekawszych miejscach w Odolanowie. Wyjazd był także okazją do spotkania z  szefem Kapeli znad Baryczy Panem Bogusławem Cebulskim. Na koniec wizyty Burmistrz udał się na  grób ks. Romana Sroczyńskiego.