Remont elewacji budynku gimnazjum w Błaszkach

0

Elewacja budynku gimnazjum w Błaszkach właśnie przechodzi konieczne naprawy. Póki co naprawiane są dwie elewacje (zachodnia i południowa) na których obserwowano od lat postępujące ubytki tynków, głównie pod parapetami okiennymi. Niestety technologia zastosowana podczas formowania parapetów wykonywanych na etapie budowy budynku 12 lat temu nie zdała egzaminu. Konsekwencją przeciekających parapetów było zamakanie ocieplenia i stopniowe obmarzanie i odpadanie tynku. Zaś odpadanie fragmentów tynku mogło z czasem stanowić zagrożenie dla przechodzących osób. Dlatego burmistrz na interwencję dyrektora szkoły zaplanował w trybie pilnym środki finansowe i mimo młodego wieku budynku przystąpiono do jego remontu. Początkowo zakres prac obejmował naprawę 60 m2 elewacji i wzmocnienie obecnych wymurowanych parapetów poprzez nałożenie na nie parapetów blaszanych w ilości przekraczającej grubo ponad 100 sztuk. Teraz po przystąpieniu do prac i odkryciu bezpośrednich zniszczeń elewacji, zakres prac zwiększył się o ponad 50%. Prace kosztować będą ponad 70 000,00 złotych.