Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

0

Informuję, iż w dniu 11 maja 2018 roku. (piątek) o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu.
3. Przyjęcie wniosku do Rady Miejskiej w Błaszkach o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Błaszek.
4.Wolne wnioski, zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.