Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Błaszki

0

Uprzejmie informuję, że w związku ze zwołaną na dzień 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) na godz. 13.00 w Centrum Kultury w Błaszkach XII Sesją Rady Gminy i Miasta w Błaszkach posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Błaszki odbędą się w dniach:

  1. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska – 20.08.2015 r. godz. 8.00 Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach II piętro sala USC
  2. Komisja Miasta i Problemów Społecznych – 21.08.2015 r. godz.8.00 Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach II piętro sala USC
  3. Komisja Rewizyjna – 21.08.2015 r. godz.13.00 Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach II piętro sala USC

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Błaszki
Agnieszka Bieńkowska