Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błaszkach

0
W związku z zaplanowaną na dzień 28 marca 2018 roku godz. 9.00 XLVI Sesją Rady Miejskiej w Błaszkach posiedzenia Stałych Komisji Rady odbędą się w dniach:
1. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska – 27 marca 2018 roku. godz. 8.00 Urząd Miejski w Błaszkach (sala konferencyna w budynku B).
2. Komisja Miasta i Problemów Społecznych – 26 marca 2018 roku. godz. 8.00 Urząd Miejski w Błaszkach (sala konferencyna w budynku B).
3. Komisja Rewizyjna – 23 marca 2018 roku. r. godz. 9.00 Urząd Miejski w Błaszkach (sala konferencyna w budynku B).