Ponad 60 tys. zł dla dzieci, młodzieży, instytucji i organizacji społecznych

0

Od początku kadencji Burmistrz Błasze Karol Rajewski zdecydował o bezpłatnym udostępnianiu środków transportu, będących własnością Gminy i Miasta Błaszki, dzieciom i młodzieży na zajęcia pozalekcyjne, konkursy olimpiady, zawody sportowe, turnieje, pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na basen czy na lodowisko. Największymi beneficjentami byli tutaj m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gruszczycach, którzy otrzymali bezpłatny transport od burmistrza za kwotę ponad 5 tys. zł.
Gminne środki transportu udostępniane są również bezpłatnie na wyjazdy na wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane przez stowarzyszenia skupione w grupie roboczej Aktywna Gmina Błaszki. Tutaj największym beneficjentem jest Koło Gospodyń Wiejskich z Brończyna, któremu burmistrz sfinansował transport za kwotę ponad 6.3 tys. zł. Na wsparcie ze strony burmistrza mogły liczyć także parafie. Największym beneficjentem w 2016 była m.in. parafia Błaszki, której burmistrz sfinansował transport dla pielgrzymów za kwotę prawie 1.4 tys. zł. Burmistrz sfinansował także transport dla dzieci i młodzieży z Centrum Kultury za kwotę ponad 4,9 tys. zł. Kluby sportowe z gminy Błaszki również występowały o wsparcie finansowe. Tutaj największym beneficjentem był m.in. LKS ” Piast” Błaszki, którego juniorzy i seniorzy otrzymali transport za kwotę ponad 4,7 tys. zł. Harcerze z 44 Drużyny Harcerskiej „Parasol” skorzystali z transportu za kwotę ponad 2,5 tys. zł.  Sołtysom z gminy Błaszki burmistrz sfinansował wyjazdy za kwotę ponad 3 tys. zł. Także m.in. mieszkańcy sołectwa Włocin-Kolonia skorzystali z darmowego transportu za kwotę prawie 5 tys. zł.
Burmistrz pamiętał także o druhach z OSP, którym sfinansował wyjazdy za łączną kwotę ponad 2,1 tys. zł. Członkowie Miejskiego Koła Diabetyków oraz sekcji Emerytów i Rencistów otrzymali od burmistrza bezpłatny transport za łączną kwotę ponad 1,7 tys. zł.
Łącznie w 2016 roku burmistrz sfinansował wyjazdy dzieciom, młodzieży, instytucjom i organizacjom społecznym za niebagatelną kwotę 60 337,10 zł.
Użyczenie środków transportu nie może oczywiście kolidować z organizacją dowozu uczniów na zajęcia lekcyjne w szkole.
Szczegółowy rejestr udostępnionych środków transportu wraz kosztami poniesionymi przez Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
W skali roku koszty ponoszone przez gminę mogą wydawać się olbrzymie, ale zadaniem burmistrza ta forma wsparcia niesamowicie integruje i aktywizuje lokalne społeczeństwo i jest nie bez znaczenia dla skromnych budżetów rodzinnych.