Podziękowanie za udział w Trylogii Patriotycznej

0

 W ramach Trylogii Patriotycznej, wspólnie z mieszkańcami, młodzieżą, dziećmi, dyrektorami, nauczycielami i pracownikami szkół i przedszkoli, radnymi, sołtysami, stowarzyszeniami z Gminy i Miasta Błaszki przy wsparciu Senatora Sylwestra Gajewskiego z małżonką, księży z parafii Błaszki, Gruszczyce i Wojków, reprezentacji Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, rycerzy z Polski i Ukrainy, Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”, Centrum Kultury w Błaszkach, Miejskiej Orkiestry Dętej, Koła Gospodyń Wiejskich z Brończyna, 44. Błaszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Parasol”, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Policji, odbyliśmy wzruszającą wędrówkę patriotyczną przez wieki.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za tak ważną podczas tych uroczystości patriotycznych obecność w I Marszu Niepodległości, Turnieju eliminacyjnym do Rycerskiej Kadry Polski i III Historycznej Zadumie Patriotycznej, która bez wątpienia jest wyrazem szacunku wobec przeszłości i tradycji, świadectwem patriotyzmu dla ludzi młodych, a przede wszystkim pamięci o Rodakach, którzy podejmowali walkę o wolną Polskę i naszą małą Ojczyznę, której na imię Gmina Błaszki.
Jestem dumny, że wśród mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki mam tak wielu sojuszników w pielęgnowaniu historii i pamięci o „Błaszkowskich Rycerzach” -bohaterach tej ziemi.

Z wyrazami szacunku

Karol Rajewski
Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki