Podwyżki dla wychowawców w gminie Błaszki

0

Od września 2015 roku wychowawcy w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z Gminy i Miasta Błaszki będą dostawali wyższe dodatki z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy. Taki projekt uchwały w marcu przedłożył Radzie  Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski. Praca wychowawców jest coraz trudniejsza, a dodatek, który dostawali był śmiesznie niski i nie odzwierciedlał wysiłku jaki nauczyciele wychowawcy wkładają w wychowywanie dzieci i młodzieży w szkołach-tłumaczył Burmistrz. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia przygotowany przez Burmistrza został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy i Miasta Błaszki już 27 marca 2015r. i wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Teraz wychowawcy w szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z Gminy i Miasta Błaszki będą dostawali 150 zł dodatku funkcyjnego. Natomiast wychowawcy w gimnazjum  dostaną 200 zł.  Wcześniej z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy  nauczyciele w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymywali dodatek w wysokości od 40,00 do 50,00 zł miesięcznie, a  wychowawcy klasy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej – w wysokości od 45,00 do 55,00 zł.