Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

0

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

14,15,17.12.2018r. godz. 8-16 Annopole Nowe (stacja 3-0558)
14.12.2018r. godz. 9-11 Bałucz (stacja 3-1900, 3-1645), Stryje Księże (stacja 3-0793), Jabłonki (stacja 3-0794), Wola Bałucka, Wola Stryjewska (stacja 3-0791, 3-0792)
14.12.2018r. godz. 9-15 Kościerzyn (stacja 3-1128)
17.12.2018r. godz. 8-16 Ostrów (stacja 3-0870) gm. Łask
19.12.2018r. godz. 9-15 Nowa Wieś (stacja 3-0514) gm. Wodzierady

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.
Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.