Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

0

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

07.12.2018r. godz. 8-12 Stok Polski (stacja 3-847)

07.12.2018r. godz. 10-12 Golice (stacja 3-0876), Julianów (stacja 3-0310), Mrowiczna (stacja 3-0465), Tarnowa Kolonia (stacja 3-0930), Tarnowa Złotniki (stacja 3-0892), Złotniki (stacja 3-1316)

08.12.2018r. godz. 8-16 Herby (stacja 3-1086) Sieradz ul.  Bagienna, ul. Wojciecha Paszkiewicza

11.12.2018r. godz. 8-16 Wojsławice (stacja 3-1001) gm. Goszczanów, Chlewo

11.12.2018r. godz. 8-16 Zdziechów Stary (stacja 3-1063)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.
Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.