Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

0

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

03.12.2015r. godz. 7-11 Kobierzycko (stacja 3-0702)
03.12.2015r. godz. 8-15 Chropy Kolonia (stacja 3-0106), Kromolin Stary (stacja 3-0643)
03.12.2015r. godz. 8-16 Garbów (stacja 3-0293), Kalinowa (stacja 3-0403)
03.12.2015r. godz. 10-13 Kobierzycko (stacja 3-0131)
03.12.2015r. godz. 13-16 Ocin (stacja 3-0120)
04.12.2015r. godz. 7-10 Kościerzyn (stacja 3-1128)
04.12.2015r. godz. 10-11 Kościerzyn (stacja 3-0135)
04.12.2015r. godz. 11-13 Kościerzyn (stacja 3-1683)
04.12.2015r. godz. 12-14 Kościerzyn (stacja 3-1684)
04.12.2015r. godz. 14-16 Kościerzyn (stacja 3-1685)
04.12.2015r. godz. 8-10 i 14-17 i 07.12.2015r. godz. 8-10 i 08.12.2015r. godz. 14-17
[Domaniew (stacje 3-0233, 3-2033), Garbów (stacja 3-0293), Gorzałów (stacja 3-2031), Golków (stacje 3-0292, 3-0296), Kalinowa (stacje 3-0400, 3-0402, 3-0403), Kociołki (stacja 3-1398), Kobylniki (stacja 3-1398), Korzenice (stacje 3-0425, 3-0426), Morawki (stacje 3-0474, 3-0475)] gm. Błaszki
04.12.2015r. godz. 8-15 Wartkowice (stacja 3-0956) – Ner, Podule (stacja 3-0411)
05.12.2015r. godz. 7-10 Wróblew (stacja 3-0118)
05.12.2015r. godz. 10-11 Wróblew (stacja 3-1460)
05.12.2015r. godz. 11-13 Wróblew (stacja 3-1919)
05.12.2015r. godz. 12-15 Wróblew (stacja 3-0882)
07.12.2015r. godz. 8-15 Henryków 48-52, Wólka (stacja 3-0974) gm. Wartkowice, Zduńska Wola (stacja 3-0943) ul. Jabłeczna 35, 36, Zielonogórska, 45a-53,
08.12.2015r. godz. 8-16 [Bronów (stacja 3-0103), Bronówek (stacja 3-0060), Józefów (stacja 3-0312), Karnice (stacje 3-0341, 3-0340, 3-0351), Kobylniki (stacja 3-0335), Piotrów (stacja 3-0568), Polesie (stacja 3-0606), Wilczków (stacje 3-0998, 3-0994)] gmina Poddębice
09.12.2015r. godz. 8-15 Kalinowa (stacja 3-0403),Kobylniki (stacja 3-0335) gmina Poddębice
09.12.2015r. godz. 8-18 Janiszewice (stacja 3-1377), Karolew (stacja 3- 1666), Maciejów, Ochraniew (stacja 3-2054), Opiesin (stacje 3-1376, 3-1672, 3-1375, Zduńska Wola (stacja 3-0546) ul. Torowa i przyległe

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl
Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.