Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

0

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach
w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

08.02.2018r. godz. 8-11 Łask (stacja 3-0220, 3-0358, 3-1759) ul. Kilińskiego, Łąkowa, Mickiewicza, Objazdowa, Słowackiego, Zielona, Żeromskiego; Podłaszcze (stacja   3-1918)
08.02.2018r. godz. 10-14 Łask (stacja 3-2055) ul. Kilińskiego
08.02.2018r. godz. 13-15 Kolumna ul. Torowa, Orpelów Numerki (stacja 3-1018), Orpelów (stacja 3-0257), Mogilno Małe (stacja 3-0575, 3-1973), Mogilno Duże (stacja 3-0574, 3-1974, 3-1975, 3-1976)
08.02.2018r. godz. 9-14 Okup Mały (stacja 30141, 3-1463, 3-1789, 3-1928), Zielęcice (stacja 3-0140, 3-1248), Osiny (stacja 3-0840, 3-0984) gm. Szadek
09.02.2018r. godz. 8-10 i 14-17 Jeziorko (stacja 3-0305), Jeżew (stacja 3-0307), Małyń (stacja 3-0449, 3-0452, 3-1547)
09,12,13,14.02.2018r. godz. 8-16 Dzierzązna Szlachecka (stacja 3-0213, 3-0214), Jeżew (stacja 3-0306), Ruda Jeżewska (stacja 3-0664), Zygmuntów (stacja 3-0215) gm. Zadzim
09.02.2018r. godz. 9-14 Brończyn (stacja 3-0143), Ostrów (stacja 3-0870) gm. Łask
12.02.2018r. godz. 9-14 Stok Nowy (stacja 3-0865)
13.02.2018r. godz. 9-14 Stelmachy (stacja 3-1150), Tymienice (stacja 3-1934)
14.02.2018r. godz. 9-14 Annów (stacja 3-0672), Okręglica (stacja 3-1101), Wygiełzów (stacja 3-0919)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.
Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.