Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

0

W związku z politycznym wyborem byłego zastępcy burmistrza na Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Błaszkach oświadczam, iż współpraca pomiędzy nowym prezesem, a burmistrzem jest niemożliwa. Nie powinno się tego samego błędu popełniać dwa razy, a widzę, że druhowie nie wyciągają wniosków z przeszłości, fundując naszej gminie ferment i nikomu niepotrzebne konflikty.