Oświadczenie Burmistrza Błaszek w sprawie szkoły podstawowej w Błaszkach

0

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej na temat rzekomych problemów w szkole podstawowej w Błaszkach i braku reakcji ze strony organu prowadzącego, uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym tj. 17 sierpnia 2017 roku spotkałem się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Błaszkach w celu uzgodnienia organizacji roku szkolnego 2017/2018 i możliwości organizacji zajęć w dwóch budynkach na ul. Szkolna 1 i ul. Pomorska 6. Przekazałem również dyrektorowi uwagi rodziców, którzy są zbulwersowani faktem  organizowania zajęć w klasach przerobionych z piwnicznych pomieszczeń i prowadzeniem zajęć W-F dla wielu grup na hali sportowej. Zaproponowałem dyrektorowi przygotowanie planu zajęć z wyłączeniem piwnicy i prowadzenie zajęć wychowania fizycznego tylko dla jednej klasy na hali sportowej. Zrobiłem to, bo szanuję głos mieszkańców i spróbuję ten pomysł wdrożyć w życie, choć będzie to ogromna komplikacja dla wszystkich dzieci i może spowodować wydłużenie czasu przebywania w szkole. Tym samym wnioskodawcy tych zmian mogą doprowadzić do efektu odwrotnego do zamierzonego. Jednocześnie informuję, że zarządcami budynków są dyrektorzy obydwu szkół i to w ich kompetencji, a nie burmistrza należy taka organizacja pracy szkoły, która przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo uczniów i wykluczy dwuzmianowość.
Wszystkich zainteresowanych informuję, że pismem z dnia 17 sierpnia 2017 roku na podstawie art.211 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) podałem do publicznej wiadomości plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 roku z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.
W nawiązaniu do w/w tematu przypomnę, że nie kto inny, tylko Radni Rady Miejskiej w Błaszkach nie wyrazili zgody na utworzenie szkoły podstawowej w Błaszkach z oddziałami gimnazjalnymi, co już dawno rozwiązało by trudną sytuację w błaszkowskiej oświacie.
Teraz w przededniu nowego roku szkolnego zamiast rozważnych działań proponowane są coraz to nowe rozpaczliwe pomysły, które w konsekwencji mogą sytuację jeszcze bardziej skomplikować, pytanie tylko kto na tym zyska, bo z pewnością nie dzieci.

/-/Karol Rajewski
Burmistrz Błaszek