Oświadczenie Burmistrza Błaszek w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury

0

Obejmując funkcję Burmistrza Błaszek zdawałem sobie sprawę, że przyjdzie mi podejmować bardzo trudne decyzje. Teraz musiałem podjąć kolejną z nich o odwołaniu dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach z zajmowanego stanowiska. Niestety przyczynkiem do tego była moja decyzja z początku kadencji o rezygnacji z zastępcy burmistrza. Z kolei brak zastępcy sprawił, że część uprawnień delegowałem na pracowników. Tak też było w przypadku weryfikacji oświadczeń majątkowych. Niestety to doprowadziło do sytuacji w której nie mając wiedzy o nieprawidłowościach przy ich złożeniu, teraz muszę wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które tych czynności nie wykonały należycie.
W związku z powyższym ze smutkiem informuję, że z dniem dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2018 roku odwołałem ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach.
Staje się tak, ponieważ Dyrektor pełniąc tę funkcję prowadził jednocześnie szkołę nauki jazdy, czego w świetle obowiązujących przepisów prawa robić mu nie było wolno. Ponieważ Dyrektor w swoich oświadczeniach majątkowych ujawniał fakt prowadzenia działalności gospodarczej, a pracownik Urzędu Miejskiego w Błaszkach, który z upoważnienia burmistrza zajmował się weryfikacją oświadczeń majątkowych o jakichkolwiek nieprawidłowościach w składanych przez Dyrektora oświadczeniach nie informował, dlatego w/w pracownik został w dniu dzisiejszym ukarany karą nagany.
Decyzje te, choć trudne są konieczne, i żadnym usprawiedliwieniem w tym wypadku nie może być fakt, że aż do tej pory zastrzeżeń w tym zakresie nie miał Urząd Skarbowy w Sieradzu, który również te oświadczenia weryfikował.

/-/ Karol Rajewski
Burmistrz Błaszek