Oświadczenie Burmistrza Błaszek w sprawie 50-lecia LKS w Kamiennej

0

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji wyjaśniam, iż nie byłem obecny na 50-leciu Ludowego Klubu Sportowego w Kamiennej, które ponoć odbyło się 28 października 2017 w budynku gminnym w miejscowości Kamienna-Wieś,  gdyż nie zostałem zaproszony na ten jubileusz.
Działania osób, które wprowadzają opinię publiczną w błąd pomawiając mnie, że odmówiłem przyjęcia zaproszenia na tej jubileusz, w mojej ocenie noszą znamiona brudnej walki politycznej, która może być odwetem za niespełnienie podłych i interesownych żądań osób w nią zaangażowanych.
Informuję, iż nie są mi znane oficjalne powody, dla których Zarząd LKS w Kamiennej  nie zaprosił na jubileusz 50-lecia  Burmistrza Błaszek, który finansuje bieżące funkcjonowanie Klubu. Mogę jedynie wyrazić swoje ubolewanie i przeprosić za zaistniałą sytuację osoby zbulwersowane zaistniałą sytuacją.
Jednocześnie wyjaśniam, iż nie jest prawdą, że Burmistrz Błaszek nie wspiera finansowo LKS w Kamiennej.
W roku 2017 LKS w Kamiennej otrzymał dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z budżetu gminy Błaszki na finansowanie rozwoju sportu na 2017 rok.
Ponadto 31 sierpnia 2017 roku LKS w Kamiennej  złożył wniosek do Burmistrza Błaszek o dofinansowanie projektu pn. „Runda Jesienna LKS Kamienna” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł. Zgodnie ze złożonym kosztorysem przez LKS w Kamiennej przedmiotowa kwota została wykorzystana m.in. na:  opłaty OZPN, transport, utrzymanie boiska, sprzęt sportowy. Ponownie LKS w Kamiennej  w miesiącu październiku 2017 roku złożył wniosek do Burmistrza Błaszek o dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł projektu pn” Runda Jesienna LKS Kamienna- wynagrodzenie trenera”. Projekt również uzyskał akceptację Burmistrza Błaszek. Kwota zostanie wykorzystana na przygotowanie fizyczne grupy LKS w  Kamiennej pod kątem występów w lidze, grupie „B” OZPN Sieradz w sezonie 2017/2018. Zawodnicy LKS w Kamiennej będą także zwolnieni z opłat za treningi na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Błaszkach.

Burmistrz Błaszek
/-/Karol Rajewski