OSP z Włocina i Stoku Polskiego na Gali w Warszawie

0

Blisko 150 zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej z całej Polski otrzymało darowizny o łącznej wartości ok. miliona złotych od PKN ORLEN. Zostały ufundowane przez PKN ORLEN oraz Spółki Grupy Kapitałowej, takie jak ORLEN Upstream oraz ANWIL.
Wśród obdarowanych jednostek OSP znalazły się dwie z terenu gminy Błaszki, których przedstawiciele pojawili się na siódmej edycji Gali Straży Pożarnych i uroczystości wręczenia symbolicznych czeków.  Odbyła się ona 9 października 2015 r. w siedzibie Spółki Grupy Kapitałowej w Warszawie. Wyróżnione jednostki OSP reprezentowali: Prezes OSP Stok Polski –  Mikołaj Jeziorski oraz Prezes OSP Włocin  – Michał Piotrowski. Ochotnicza Straż Pożarna w Stoku Polskim  otrzymała 5350 zł, a Ochotnicza Straż Pożarna we Włocinie 5000 zł. Jednostki zadeklarowały wykorzystanie pieniędzy na zakup umundurowania specjalnego, sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego.
Wśród gości specjalnych uroczystości obecny był m.in. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, który po raz kolejny objął patronatem prowadzoną przez Fundację ORLEN – DAR SERCA akcję „NIE DLA DYMU”. Dzięki niej do Rodzinnych Domów Dziecka i klientów stacji paliw trafiły czujniki tlenku węgla, czujniki dymu, gaśnice domowe, a w tegorocznej edycji trafią także koce gaśnicze.
Podczas 15 lat trwania Programu pomocy jednostkom straży pożarnej i strażakom PKN ORLEN przekazał darowizny rzeczowe oraz finansowe o wartości prawie 8 mln zł.