OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN TYLKO DO SKLEPU!

0

Urząd Miejski w Błaszkach przypomina zasady postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Tylko zwrot opakowań po środkach ochrony roślin do punktów sprzedaży daje gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Opakowania po środkach ochrony roślin należy zwrócić do sklepu, który prowadzi zbiórkę. Rolnik nie ma obowiązku okazywania dowodu zakupu. Warto również wydrukować specjalny formularz zwrotu odpadu i przedstawić go do podpisu w sklepie, u sprzedawcy środków ochrony roślin. Dzięki temu w przypadku kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, można udowodnić, że postępuje się z opakowaniami w sposób zgodny z prawem. W ramach systemu odbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

oraz opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

Puste opakowania po substancjach niebezpiecznych, z powyższymi piktogramami na etykiecie, wymagają specjalnego traktowania. Nie powinny trafiać w nieodpowiednie ręce, a firmy, które je przetwarzają, muszą posiadać stosowne uprawnienia. W przypadku środków ochrony roślin na karcie przekazania odpadu powinien być wpisany numer 15 01 10*, który potwierdza m.in., że odpad ten jest niebezpieczny. Samodzielne utylizowanie opakowań po środkach ochrony roślin, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu, jest złamaniem prawa i może być niebezpieczne dla środowiska.