Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Przypominamy, iż  zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości … Czytaj dalej Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych