Nowy sprzęt ratunkowy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

0

Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Błaszki wzbogaciło się o nowy sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego o wartości 41 157,39 złotych. Sprzęt zakupiony został w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. O dotację na zakup sprzętu o wartości 79 440,00 złotych dla wszystkich jednostek OSP gminy Błaszki wnioskował w kwietniu br. Burmistrz Błaszek Karol Rajewski. Ostatecznie przyznano dotację w kwocie 40 584,00 złotych tj. 99% wartości zakupionego sprzętu. Stosowna umowa pomiędzy gminą Błaszki a Ministerstwem Sprawiedliwości została podpisana 7 czerwca 2018 roku. Z budżetu Gminy Błaszki opłacony został wkład własny w kwocie 979,23 złote. Doposażone zostały jednostki: OSP Błaszki, OSP Gruszczyce, OSP Włocin, OSP Zawady, OSP Kalinowa oraz OSP Łubna. Jednostka OSP Błaszki otrzymała torbę ratowniczą z wyposażeniem, szyny typu Kramera, deskę ortopedyczną i detektor napięcia. OSP Gruszczyce wzbogaciła się o pilarkę spalinową MS 193T, defibrylator, piłę ratownicza do szyb. OSP Włocin otrzymała: akumulatorowy zestaw oświetleniowy, detektor napięcia oraz bosak dielektryczny. OSP Zawady została doposażona w zabezpieczenie poduszki kierowcy, nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, pilarkę spalinową MS 193T. Jednostka z Kalinowej otrzymała torbę ratowniczą z wyposażeniem, szyny typu Kramera oraz deskę ortopedyczną. Jednostka z Łubnej wzbogaciła się o torbę ratowniczą, szyny typu Kramera, deskę ortopedyczną oraz pilarkę do drewna MS 291.

Sprzęt przekazany został na ręce prezesów zarządów poszczególnych jednostek OSP we wtorek, 7 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Błaszkach.