Nowy Sekretarz Gminy i Miasta Błaszki

0

W dniu dzisiejszym zakończyła się procedura naboru na stanowisko Sekretarza Gminy i Miasta Błaszki. Nowym Sekretarzem od dnia 1 maja będzie Pan Jacek Walczak-dotychczasowy doradca Burmistrza do spraw samorządowych. Kandydatów na to stanowisko było dwóch ale tylko kandydatura  Pana Jacka Walczak spełniła wszystkie wymogi formalne i wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada on odpowiednie predyspozycje gwarantujące wykonywanie powierzonych obowiązków jak i wiedzę na temat przepisów prawa koniecznych do wykonywania pracy na stanowisku. Pan Jacek Walczak wcześniej był przez trzy lata Sekretarzem Gminy Bolesławiec i przez 8 lat Prezydentem Sieradza. Przez cztery lata pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi i przez piętnaście lat w Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi i Sieradzu. Ma bardzo bogate i różnorodne 30 letnie doświadczenie zawodowe i społeczne oraz duże umiejętności organizacyjne. Burmistrz zlikwidował dla oszczędności stanowisko Zastępcy, dlatego nowy Sekretarz będzie go mógł zastępować w niektórych sprawach, co znacznie zdynamizuje i usprawni pracę Urzędu. Obecny Sekretarz Pani Iwona Lisiak, za porozumieniem stron, jako doświadczony pracownik samorządowy, została naczelnikiem trzech wydziałów tj. Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Komunalnego i Wydziału Rolnictwa i Środowiska.