Nowe bezpieczne miejsca targowe w Błaszkach

0

Na sesji Rady Gminy i Miasta Błaszki w dniu 27 marca 2015 roku  Komendant Policji w Błaszkach-Henryk Piękny wyjaśnił Radnym niesłuszne zarzuty kierowane pod adresem Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, którego pomawiano m.in. o zlikwidowanie miejsc targowych w Błaszkach i wprowadzenie tam zakazów handlu. Jak powiedział Pan Komendant : „Problem jest praktycznie odwieczny. Radni przebywają na targowisku, ale być może udają, że nie widzą problemu. Nie może tak być, że handlujący rozkładają się z towarem na jezdni, chodniku i nie stosują się do oznakowania, a policjanci nie będą reagować”. Komendant uspokoił radnych, że policja nie karała mandatami handlujących-były jedynie pouczenia.  Burmistrz udał się na plac targowy z Dyrektorem ZGKiM Stanisławem Woźnym i Sekretarzem Jackiem Walczakiem w celu rozwiązania odwiecznego problemu. Burmistrz uznał, że pilnie trzeba zapewnić bezpieczeństwo handlujących  i zlecił Dyrektorowi ZGKiM natychmiastowe wykonanie dokumentacji na stworzenie nowych miejsc targowych na placu manewrowym przed przystankiem PKS i wyłączenie z ruchu jednego pasa jezdni na ulicy Plac Sulwińskiego w dni targowe.
Teraz w Błaszkach można już bezpiecznie handlować-jest wydzielony pas jezdni i powstały nowe bezpieczne miejsca targowe.


IMG_1438