Nowa siedziba władz Rady Gminy i Miasta Błaszki

0

Informujemy, że od dnia 17 listopada 2015 roku Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki Pani Agnieszka Bieńkowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Błaszki: Pan Andrzej Kosatka i Pan Bogusław Klimaszewski będą przyjmowali interesantów w nowej siedzibie w pokoju nr 24 na II piętrze.
Przypominamy, że Przewodnicząca Pani Agnieszka Bieńkowska przyjmuje w każdy 1, 3 i 5 wtorek miesiąca od godziny 14.00 do 15.00. Wiceprzewodniczący Pan Andrzej Kosatka przyjmuje w każdy 2 wtorek miesiąca od godziny 9.00 do 10.00. Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Klimaszewski przyjmuje w każdy 4 wtorek miesiąca od godziny 12.00 do 13.00.
Decyzja Burmistrza o zmianie siedziby władz Rady podyktowana była urągającymi warunkami w jakich Przewodnicząca Rady i Wiceprzewodniczący przyjmowali  podczas dyżurów mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki. Jak podkreśla Burmistrz, Rada Gminy jest organem uchwałodawczym gminy, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym przez mieszkańców gminy i dlatego zarówno władze Rady jak i radni w pełni zasługują na godne warunki do pracy i pełnienia dyżurów.