Nowa siedziba Administracji Szkół i Przedszkoli

0

Administracja Szkół i Przedszkoli w Błaszkach, która zajmuje się obsługą administracyjno-finansową oraz organizacyjną szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Błaszki zmieniła siedzibę. Pani Dyrektor Dorota Kołodziejczyk wraz z pracownikami przeprowadziła się z ciasnych pomieszczeń w Urzędzie Gminy Miasta Błaszki do dużych nowoczesnych pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Błaszkach.
Tymczasem w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach w pomieszczeniach po Administracja Szkół i Przedszkoli przygotowywane jest profesjonalne Biuro Obsługi Klienta. Do zadań Biura będzie należało m.in. udzielanie kompleksowej informacji o funkcjonowaniu Urzędu i jednostkach organizacyjnych, udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw Klientów w Urzędzie, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych, przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu, przyjmowanie ofert przetargowych i konkursowych oraz przyjmowanie wniosków o udostępnianie informacji publicznej wpływających drogą elektroniczną.