Nowa inicjatywa społeczna – nowe spojrzenie

0

W ostatnim czasie pojawił się pomysł na rozwiązanie problemów sportowców z Kalinowej. Z pomysłem wystąpili sami sportowcy po kolejnym spotkaniu podczas którego rozmawiano o problemach i perspektywach rozwoju sportu w tamtym terenie. Pomysł tym bardziej cenny, że kładący kres nieprawdziwym informacjom jakoby burmistrz Błaszek był nieprzychylny dla klubu sportowego LKS Kalinowa poprzez wstrzymanie jego finansowania. Sportowcy wiedząc o problemach finansowych gminy poprosili o zorganizowanie szatni dla sportowców najlepiej w nowym budynku, który powstał by na terenie boiska sportowego w Kalinowej. Jednocześnie co jest wyjątkowe, wskazali źródła finansowania tej inwestycji. Zaproponowali, aby na ten cel przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży nieruchomości po byłej agronomówce w Kalinowej. Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom aktywnej grupy mieszkańców miejscowości Kalinowa, obecnie rozważane są różne rozwiązania organizacyjne dla wsparcia pomysłu. Po uporządkowaniu prawnym terenu obok boiska, możliwa będzie sprzedaż nie tylko wskazanego terenu, ale również innych nieruchomości graniczących z agronomówką. Całość pomysłu trzeba co prawda przedyskutować z radnymi, ale bardzo wątpliwe aby byli przeciwni społecznej inicjatywie. Być może powstanie nowej bazy dla sportowców (z zapleczem sanitarnym i organizacyjnym) będzie sygnałem dla mieszkańców, że warto marzyć i przejawiać inicjatywę, bo tylko dzięki takiemu myśleniu, a nie ciągłemu narzekaniu można zmieniać otoczenie na lepsze.